Varenr.:144

Fafo Rapport vold trusler og trakassering

En rapport om vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren.

kr0,-